Tretåig mås, Mehamn (Mars -02) - Foto: Anders Helseth